Polska - Polski

Szanowny Kliencie!

Na podstawie opinii, które otrzymujemy od naszych klientów, nieustannie udoskonalamy korzystanie z naszego sklepu internetowego.

Wprowadzenie tych zmian wiąże się z koniecznością aktualizacji dużego zakresu danych na naszej stronie internetowej. W związku z tym będzie ona niedostępna od 2018-10-26, 2200 - 2018-10-28, 1200.

Jeśli mają Państwo uwagi lub sugestie dotyczące naszych usprawnień, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Dziękujemy za zrozumienie.

Zespół Distrelec

Poland - English

Dear customer,

Based on the feedback we receive from our customers we are constantly improving the user experience on our webshop.

In order to implement these changes, we need to make substantial data updates to our webshop. It is therefore expected to be unavailable from 2018-10-26, 2200 - 2018-10-28, 1200. We apologise for the inconvenience.

Should you have any comments on our latest improvements or additional suggestions, do not hesitate to contact us.

Thank you for your understanding.

Your Distrelec team