Klienci Biznesowi
Klienci Prywatni
PLNbez VAT
Wszystkie
Koszyk
Wszystkie

Ogłoszeniem informacyjnym

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka opisuje zarządzanie naszą stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania następującej witryny internetowej:

www.elfadistrelec.pl

(„Witryna internetowa")

W szczególności dotyczy to wyłącznie zawartości naszej Witryny internetowej i nie dotyczy innych stron internetowych, które mogą być odwiedzane przez użytkowników poprzez kliknięcie łączy zewnętrznych, które mogą się znajdować w Witrynie internetowej.

Niektóre usługi lub informacje oferowane na portalu mogą podlegać innej polityce prywatności. W takich przypadkach zostanie opublikowana oddzielna polityka prywatności.

„Użytkownik" w niniejszej Polityce prywatności oznacza użytkownika jako osobę fizyczną.

„My" lub „nasz" w niniejszej Polityce prywatności oznacza, w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, Administratora danych.

1.1. JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE?

„Dane osobowe" oznaczają informacje o użytkowniku.

Podczas odwiedzania tej Witryny internetowej przez użytkownika możemy również gromadzić dane osobowe:

(i) bezpośrednio w miejscu, w którym użytkownik zostanie poproszony o podanie danych. W przypadku korzystania z jakiejkolwiek funkcji typu „Subskrybuj" w Witrynie internetowej może być konieczne podanie danych kontaktowych, a także informacji dotyczących strony, na której użytkownik się znajduje lub oglądanych treści; lub

(ii) pośrednio, na przykład przy użyciu plików cookie (jak opisano poniżej) lub do śledzenia korzystania przez użytkownika z niektórych stron w Witrynie internetowej (np. adres protokołu internetowego użytkownika) oraz innych środków technicznych do monitorowania korzystania z Witryny internetowej.

Nie staramy się zbierać danych wrażliwych za pośrednictwem Witryny internetowej.

1.2. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DANE OSOBOWE?

Możemy przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem tej Witryny internetowej w następujących celach:

• administrowanie Witryną internetową; oraz

• dostarczanie informacji, produktów i usług na żądanie użytkownika - na przykład dostosowywanie zawartości Witryny internetowej do jego specyficznych potrzeb oraz właściwe odpowiadanie na jego opinie i pytania.

• zapewnienie odpowiednich rekomendacji produktów na podstawie interakcji użytkownika z naszą Witryną internetową i przeglądanymi produktami np. w reklamach na zewnętrznych stronach internetowych stron trzecich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 2.8.

1.3. CZY NA PORTALU UŻYWANE SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to informacje przesyłane przez serwer internetowy do komputera użytkownika, gdzie są one następnie przechowywane.

Aby dowiedzieć się, które pliki cookie są używane w tej Witrynie internetowej, prosimy zapoznać się z rozdziałem Distrelec i pliki cookie, a w przypadku braku zgody na korzystanie z jakichkolwiek plików cookie, należy skorygować ustawienia przeglądarki internetowej (szczegóły dotyczące sposobu podjęcia tych działań można znaleźć w witrynie internetowej przeglądarki).

Ponadto w takim przypadku należy pamiętać, że nawigacja w Internecie i korzystanie z zawartości niniejszej Witryny internetowej mogą być utrudnione.

1.4. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH LUB JE ZMIENIĆ?

Użytkownik ma prawo żądać dostępu do wszystkich zgromadzonych przez nas danych osobowych, korygować je, sprzeciwiać się ich przetwarzaniu oraz wnieść skargę.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez Administratora i/lub korzystania z przysługujących użytkownikowi praw prosimy o kontakt z Administratorem danych pod adresem e-mail obsluga.klienta@elfadistrelec.com

1.5. CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO INNEGO KRAJU I CZY DANE OSOBOWE SĄ UJAWNIANE INNYM PODMIOTOM?

Nasza Witryna internetowa znajduje się na serwerze w Unii Europejskiej (UE), a dane użytkownika przetwarzane przez Elfę Distrelec nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Niektóre pseudonimizowane lub anonimizowane dane zebrane przez Google Analytics i przetwarzane przez Google Ireland Ltd. mogą być sporadycznie przekazywane przez Google Ireland Ltd. do Google LLC lub innego podmiotu Google z siedzibą poza Unią Europejską w tzw. krajach trzecich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 2.8.


1.6. JAK DŁUGO DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Na życzenie dane osobowe zostaną usunięte ze Witryny internetowej w ciągu kilku tygodni od rezygnacji użytkownika.

1.7. KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Distrelec Manchester Ltd. z siedzibą: 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Wielka Brytania jest Administratorem danych osobowych użytkownika („ Administrator danych").

 

2. FIRMA DISTRELEC A PLIKI COOKIE

Nasze witryny internetowe i witryny mobilne wykorzystują pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Używamy ściśle niezbędnych plików cookie, które są wymagane do przeglądania strony internetowej i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Ponadto stosujemy pliki cookie, które nie są niezbędne. Wyrażając zgodę na ustawienie tych plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności oraz plików cookie dotyczących pomiarów i optymalizacji za pośrednictwem naszego banera zgody na pliki cookie, użytkownik oświadcza, że zezwala nam na korzystanie z takich plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

2.1 Czym jest plik cookie i w jaki sposób Witryna internetowa firmy Distrelec wykorzystuje pliki cookie?

Plik cookie to plik zawierający dane (ciąg liter i cyfr); plik ten jest przesyłany z serwera internetowego do przeglądarki internetowej podczas odwiedzania Witryny internetowej, a następnie zapisywany przez przeglądarkę. Odpowiedni identyfikator jest następnie przesyłany z powrotem za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Możliwe jest jednak, że dane osobowe, które zapisaliśmy na jego temat, zostaną powiązane z danymi przechowywanymi w plikach cookie, a następnie z otrzymanymi danymi.

Informacje, które uzyskujemy w wyniku korzystania przez użytkownika z plików cookie, wykorzystujemy w następujących celach:

 • rozpoznanie komputera podczas odwiedzania naszej Witryny internetowej;
 • poprawa przyjazności Witryny internetowej dla użytkownika;
 • analiza wykorzystania Witryny internetowej;
 • zarządzanie Witryną internetową;
 • zapobieganie oszustwom i zwiększenie bezpieczeństwa Witryny internetowej;
 • personalizacja naszej Witryny internetowej dla użytkownika (poprzez dostarczanie informacji, które mogą go zainteresować);
 • śledzenie ścieżki, którą użytkownik podąża przez naszą Witrynę internetową i która umożliwia korzystanie z określonych funkcji (np. dodawanie/usuwanie produktów w koszyku, finalizowanie zakupu).
 • wyświetlanie odpowiednich rekomendacji produktów w oparciu o interakcje użytkownika z naszą Witryną internetową oraz o produkty, które użytkownik oglądał np. w reklamach na zewnętrznych stronach internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 2.8.

Kiedy użytkownik dodaje produkty do formularza zamówienia, a następnie decyduje się nie dokonywać żadnych zakupów podczas wizyty, zapisujemy numer referencyjny formularza zamówienia w pliku cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika, dzięki czemu będzie mógł on ponownie wyświetlić formularz podczas następnej wizyty.

2.2 Czy aktywacja plików cookie jest bezpieczna?

Tak. Pliki cookie są krótkimi łańcuchami danych, które same w sobie nie mogą wykonać żadnych operacji. Firma Distrelec zaleca, aby zezwolić przeglądarce na akceptowanie plików cookie z naszej Witryny internetowej.

2.3 Jak zmienić ustawienia plików cookie?

Użytkownik może w każdej chwili dostosować swoje ustawienia dotyczące plików cookie na naszej witrynie internetowej lub wycofać/wyrazić zgodę na ustawianie plików cookie, które nie są niezbędne, za pośrednictwem naszego banera zgody na pliki cookie, który można znaleźć w stopce naszej witryny.

Aby aktywować pliki cookie, użytkownik może również postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi poszczególnych przeglądarek.

Microsoft Internet Explorer

 • W menu „Narzędzia" należy wybrać „Narzędzia".
 • Należy kliknąć zakładkę „Prywatność".
 • W menu „Ustawienia" należy kliknąć przycisk „Standardowe" (lub ręcznie przesunąć suwak na „Średnie").
 • Należy kliknąć przycisk OK.

Mozilla Firefox

 • Należy przejść do menu „Narzędzia".
 • Wybrać „Opcje".
 • Wybrać ikonę oznaczoną „Prywatność".
 • Następnie kliknąć w polu pozwalającym witrynom na korzystanie z plików cookie (w sekcji „Użyj ustawień niestandardowych dla historii").
 • Kliknąć OK, aby zapisać zmiany.

Google Chrome

 • W menu Dostosowanie i sterowanie należy wybrać „Ustawienia".
 • W sekcji „Zaawansowane" (Prywatność, Ustawienia treści) należy odszukać sekcję „Pliki cookie".
 • Aby zezwolić na korzystanie z plików cookie, należy wybrać opcję „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie" (lub „Aktywuj wszystkie pliki cookie").
 • Kliknąć przycisk OK.

Safari

 • Należy wybrać Safari > Ustawienia, a następnie kliknąć opcję Prywatność.
 • W polu „Zablokuj pliki cookie" należy określić, czy i kiedy przeglądarka Safari powinna akceptować pliki cookie z witryn.

2.4 Pliki cookie jakiego typu są wykorzystywane w Witrynie internetowej firmy Distrelec?

Można ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w tekście pomocy przeglądarki). Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre spersonalizowane funkcje naszej Witryny internetowej nie będą już dostępne.

2.5 Używamy trzech różnych rodzajów plików cookie:

Cookies sesyjne - są to tymczasowe pliki, które aktywowane są tylko podczas wizyty (sesji) w naszej witrynie internetowej. Zazwyczaj przeglądarka usuwa takie pliki cookie zaraz po jej zamknięciu.

Trwałe pliki cookie - pliki te są aktywne po zakończeniu sesji przeglądarki (na przykład: w przypadku zarejestrowania się w witrynie internetowej po powrocie do niej witryna wie, kim jest użytkownik i wyświetla odpowiednią wiadomość powitalną). Takie zachowanie jest możliwe dzięki trwałym plikom cookie.

Pliki cookie innych firm - w przypadku korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej mogą być do niego przesyłane pliki cookie innych firm. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, która zawiera wbudowane treści, takie jak na przykład filmy z serwisu YouTube, strony te mogą przesyłać do niego pliki cookie. Firma Distrelec nie monitoruje ustawień takich plików cookie. Zalecamy poproszenie o dodatkowe informacje na temat tych plików cookie na stronach internetowych takich zewnętrznych dostawców i zapoznanie się z odpowiednimi opcjami zarządzania nimi.

Poniżej znajduje się lista plików cookie, które są najczęściej używane przez firmę Distrelec, a także wyjaśnienie, w jaki sposób są one wykorzystywane.

Typ pliku cookieServiceCel
Ulepszona funkcjonalność
Te pliki cookie, znane również jako „pliki cookie usprawniające obsługę”, umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie wyborów dokonanych w przeszłości, takich jak preferowany język, region, dla którego chcesz uzyskać raporty pogodowe, czy nazwa użytkownika i hasło, dzięki czemu możesz zalogować się automatycznie.
Google GStaticGoogle używa tej domeny do przeładowania statycznej zawartości (kod JavaScript, obrazy i CSS) do innej nazwy domeny w celu zmniejszenia zużycia pasma i zwiększenia wydajności sieci dla użytkownika końcowego. gstatic.com jest domeną bez plików cookie do dostarczania statycznej zawartości dla Google. Jedną z zalet hostowania statycznych komponentów w domenie bez plików cookie jest to, że niektórzy pośrednicy mogą odmówić buforowania komponentów wymaganych przez pliki cookie.
Parcel LabsPartner Distrelec z Parcel Labs zapewnia bezproblemową dostawę. Te pliki cookie umożliwiają nam śledzenie sesji w odniesieniu do opcji zamówienia i dostawy.
Pomiar i optymalizacja
Te pliki cookie, znane również jako „pliki cookie poprawiające wydajność”, zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, takie jak odwiedzane strony i linki, które się kliknęło. Żadna z tych informacji nie może być użyta do identyfikacji użytkownika. Wszystkie są agregowane i w związku z tym anonimowe. Ich jedynym celem jest poprawa działania strony internetowej. Obejmuje to pliki cookie pochodzące z usług analitycznych innych firm, o ile pliki cookie są przeznaczone do wyłącznego użytku właściciela odwiedzanej strony internetowej.
Google AnalyticsPliki cookie programu Google Analytics umożliwiają firmie Elfa Distrelec zbieranie informacji na temat tego, w jakich celach użytkownicy odwiedzają naszą Witrynę internetową. Pliki te śledzą, kiedy odwiedzający wchodzi na stronę naszej Witryny internetowej i kiedy ją opuszcza oraz jakie strony odwiedza i jakie wykonuje czynności. Pozwalają one również nam w zwiększeniu trafności rekomendacji produktów (np. w reklamach) na innych stronach internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 2.8.
ProductsupPliki cookie productsup to dane przechowywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie mogą być przesyłane na stronę, gdy są one dostępne, a tym samym umożliwiają przypisanie użytkownika. Pliki cookie pomagają ułatwić użytkownikom korzystanie ze stron internetowych.
Google AppsPliki cookie Google Apps są używane do zachowywania preferencji użytkownika, utrzymywania i poprawiania jakości podczas określonej sesji przeglądania oraz udoskonalania usług Google.
Microsoft ClarityWskazują firmie Distrelec, w jaki sposób użytkownicy mogą przeglądać i korzystać ze trony internetowej we wszystkich nowoczesnych urządzeniach i przeglądarkach, a także gromadzą informacje o użytkownikach i opinie na temat korzystania z witryny. Te pliki cookie wygasają po upływie jednego roku.
Optimizely Optimizely to narzędzie, wykorzystywane przez Elfę Distrelec do przeprowadzania testów A/B służących optymalizacji zawartości naszej strony internetowej z myślą o poprawie jakości usług.
Spersonalizowana zawartość i reklama
Te pliki cookie śledzą Twoją aktywność online, aby pomóc reklamodawcom w dostarczaniu bardziej dopasowanych reklam lub ograniczyć widoczność reklamy. Te pliki cookie mogą udostępniać informacje innym organizacjom lub reklamodawcom. Są to trwałe pliki cookie i prawie zawsze pochodzą od stron trzecich.
Wistia VideosTen plik cookie jest umieszczany przez naszą stronę hostingową wideo Wistia i służy do obsługi funkcji wideo, które można znaleźć na stronie internetowej. Oprócz śledzenia pozycji użytkownika w filmie w przypadku przerwania odtwarzania, ten plik cookie rejestruje również zachowanie użytkownika w odniesieniu do samego filmu.
VimeoVimeo OTT ustawia pliki cookie pierwszej strony, które są niezbędne do włączania określonych funkcji i zapamiętywania preferencji użytkownika. Pliki cookie pozwalają między innymi na logowanie, zakupy oraz zachowanie ustawień języka i głośności.
LinkedInTe pliki cookie umożliwiają firmie Distrelec śledzenie, w jaki sposób trafiasz na stronę, klikając na reklamy z zewnętrznych stron.
Google AdsTe pliki cookie umożliwiają firmie Distrelec wyświetlanie powiązanych reklam, kiedy przeglądasz inne strony internetowe oraz śledzenie, w jaki sposób trafiasz na stronę, klikając na reklamy z zewnętrznych stron.
Facebook Custom AudiencesTe pliki cookie umożliwiają firmie Distrelec wyświetlanie powiązanych reklam, kiedy przeglądasz inne strony internetowe oraz śledzenie, w jaki sposób trafiasz na stronę, klikając na reklamy z zewnętrznych stron.
Google DoubleclickTe pliki cookie umożliwiają firmie Distrelec śledzenie, w jaki sposób trafiasz na stronę, klikając na reklamy z zewnętrznych stron.
Push EngageDistrelec używa tego do uzyskania statusu klienta. Zawiera domenę pushengage.com
ReevooTe pliki cookie pozwalają nam na integrację z naszą stroną internetową recenzji naszych produktów pozostawionych na stronie Reevoo.
TwitterTe pliki cookie umożliwiają firmie Distrelec wyświetlanie powiązanych reklam, kiedy przeglądasz inne strony internetowe oraz śledzenie, w jaki sposób trafiasz na stronę, klikając na reklamy z zewnętrznych stron.
BingTe pliki cookie umożliwiają firmie Distrelec wyświetlanie powiązanych reklam, kiedy przeglądasz inne strony internetowe oraz śledzenie, w jaki sposób trafiasz na stronę, klikając na reklamy z zewnętrznych stron.
YouTubeYouTube jest używany przez Distrelec do przechowywania i wyświetlania materiałów wideo. Te pliki cookie są ustawiane przez YouTube w celu śledzenia korzystania z jego usług. Pliki cookie YouTube są instalowane tylko po naciśnięciu przycisku play.
Google SignalsGoogle Signals umożliwia nam wgląd w zachowania użytkowników korzystających z wielu urządzeń i pozwala tworzyć skuteczniejsze kampanie remarketingowe prowadzone na różnych urządzeniach oraz pomaga nam lepiej zrozumieć podróż klienta.
Facebook Conversion APIAPI konwersji Facebook pozwala nam na wysyłanie wydarzeń ze strony internetowej i offline bezpośrednio do Facebooka, dając nam pełniejszy obraz zachowań naszych klientów i umożliwiając nam optymalizację naszych reklam na Facebooku w celu uzyskania lepszych wyników.
StackAdaptElfa Distrelec używa StackAdapt, platformy reklamowej wykorzystującej technologię programmatic, aby dostarczać spersonalizowane i adekwatne reklamy użytkownikom na podstawie ich zachowań i zainteresowań, poprawiając ich doświadczenia online i pomagając im odkryć produkty i usługi, które spełniają ich potrzeby.
BloomreachBloomreach to platforma marketingowa, za pomocą której Elfa Distrelec może zbierać informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny internetowej. Bloomreach przetwarza dane użytkowników, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz informacje dotyczące zdarzeń, takich jak złożenie zamówienia sprzedaży, wejście na Witrynę internetową lub jej opuszczenie, przeglądanie stron i wykonywane przez użytkownika działań. Dzięki temu Elfa Distrelec może wyświetlać informacje istotne dla użytkowników w e-mailowych wiadomościach marketingowych i na naszych stronach internetowych.
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Pliki cookie, które pozwalają sklepom internetowym przechowywać Twoje produkty w koszyku podczas zakupów online, są przykładem ściśle niezbędnych plików cookie. Te pliki będą na ogół plikami cookie sesyjne pierwszej strony.
FusionFusion to technologia wykorzystująca SI, umożliwiająca wyszukiwanie, nawigację, merchandising, indywidualizację i rekomendacje. Większość plików cookie „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Pozostałe pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Pliki cookie zapewniają, że strona internetowa jest bardziej intuicyjna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Służy do śledzenia kliknięć, koszyków i zakupów.
FactFinderFACT-Finder to technologia wykorzystująca SI, umożliwiająca wyszukiwanie, nawigację, merchandising, indywidualizację i rekomendacje. Większość plików cookie „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Pozostałe pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Pliki cookie zapewniają, że strona internetowa jest bardziej intuicyjna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Służy do śledzenia kliknięć, koszyków i zakupów.
Javascript Crypto LibraryTe pliki cookie są używane do maksymalnego wykorzystania zasobów sieciowych, zarządzania ruchem i ochrony witryn klientów przed szkodliwym działaniem.
DistrelecUżywamy plików cookie, aby ułatwić zapamiętywanie i przetwarzanie produktów znajdujących się w koszyku. Są one również używane, aby lepiej rozeznawać się w preferencjach użytkownika w oparciu o poprzednią lub bieżącą aktywność na stronie, co pozwala zapewniać lepsze usługi. Używamy również plików cookie, aby umożliwić kompilację zbiorczych danych o ruchu na stronie i interakcji z witryną, abyśmy mogli w przyszłości zaoferować lepsze doświadczenia i udoskonalone narzędzia.
EnsightenEnsighten jest systemem zarządzania tagami typu container. Rozwiązanie to eliminuje problemy związane z oznaczaniem witryn i śledzeniem kampanii marketingowych online, dostarczając uniwersalne, znajdujące się po stronie serwera, rozwiązania w zakresie tagów. Czasami będziemy reklamować się na stronach internetowych innych stron. Pliki cookie Ensighten są używane, aby pomóc nam i naszym reklamodawcom zobaczyć, które reklamy klika użytkownik i z którymi wchodzi on w interakcję. Każdy reklamodawca korzysta z własnych plików cookie dotyczących śledzenia, a pobrane dane nie są poufne ani zamienne.
Component SearchWyzwalane w ramach integracji z Traceparts (jeśli nie jest to zaakceptowane, ikona śladu nie jest wyświetlana). Zawiera domenę componentsearchengine.com
TracepartsTraceParts używa plików cookie do rozpoznawania urządzenia użytkownika, więc nie trzeba podawać tych samych informacji kilka razy podczas jednego zadania. Analizuje również dane, aby pomóc TraceParts śledzić interakcje użytkowników w zakresie usług, dzięki czemu firma może je udoskonalać, a także monitorować liczbę osób korzystających ze strony
Rapidspikeużywamy plików cookie, aby umożliwić zapamiętywanie i przetwarzanie produktów znajdujących się w koszyku. Są one również używane, aby lepiej rozeznawać się w preferencjach użytkownika w oparciu o poprzednią lub bieżącą aktywność na stronie, co pozwala zapewniać lepsze usługi. Używamy również plików cookie, aby umożliwić kompilację zbiorczych danych o ruchu na stronie i interakcji z witryną, abyśmy mogli w przyszłości zaoferować lepsze doświadczenia i udoskonalone narzędzia.
Google ReCaptchaSą to niezbędne pliki cookie wykorzystywane przez google reCAPTCHA. Te pliki cookie wykorzystują unikatowy identyfikator do celów śledzenia.
DistrelecUżywamy plików cookie, aby ułatwić zapamiętywanie i przetwarzanie produktów znajdujących się w koszyku. Są one również używane, aby lepiej rozeznawać się w preferencjach użytkownika w oparciu o poprzednią lub bieżącą aktywność na stronie, co pozwala zapewniać lepsze usługi. Używamy również plików cookie, aby umożliwić kompilację zbiorczych danych o ruchu na stronie i interakcji z witryną, abyśmy mogli w przyszłości zaoferować lepsze doświadczenia i udoskonalone narzędzia.
nexus.ensighten.comEnsighten jest systemem zarządzania tagami typu container. Rozwiązanie to eliminuje problemy związane z oznaczaniem witryn i śledzeniem kampanii marketingowych online, dostarczając uniwersalne, znajdujące się po stronie serwera, rozwiązania w zakresie tagów. Czasami będziemy reklamować się na stronach internetowych innych stron. Pliki cookie Ensighten są używane, aby pomóc nam i naszym reklamodawcom zobaczyć, które reklamy klika użytkownik i z którymi wchodzi on w interakcję. Każdy reklamodawca korzysta z własnych plików cookie dotyczących śledzenia, a pobrane dane nie są poufne ani zamienne.
IncapsulaPlik cookie Incapsula DDoS protection and web application. Plik cookie jest ustawiony tak, aby umożliwić odwiedzającemu otrzymywanie zawartości strony z jednego z wielu serwerów podczas przeglądania strony. Plik cookie jest ustawiony tak, aby umożliwić odwiedzającemu otrzymywanie zawartości strony z jednego z wielu serwerów podczas przeglądania strony. Umożliwia utrzymanie sesji odwiedzających. Pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, a niektóre są przechowywane przez 12 miesięcy.
GoogleSłuży do określenia, czy użytkownik otrzyma captcha. Służy do ochrony przed botami
PiwikTen plik cookie przechowuje unikatowy identyfikator użytkownika. Jest on używany do rozpoznawania odwiedzających i przechowywania ich różnych właściwości. Liczy i śledzi odwiedziny strony. Domyślnie wygasa po 13 miesiącach, ale można to zmienić.
CHEQZaawansowana technologia przeciwdziałania botom opracowana przez firmę CHEQ ma na celu niezawodne rozróżnianie aktywności generowanej przez ludzi i komputery. Pliki cookie stosowane przez CHEQ służą do identyfikacji i blokowania prób nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny. Pliki cookie nie są wykorzystywane do żadnych innych celów i nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Prywatności

2.6 Ustawienia plików cookie

Użytkownik może w każdej chwili dostosować swoje ustawienia dotyczące plików cookie na naszej stronie internetowej do plików cookie, które nie są ściśle niezbędne, za pośrednictwem naszego banera zgody na pliki cookie, który można znaleźć w stopce naszej witryny.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronach internetowych pod adresem www.allaboutcookies.org

2.7 Blokowanie plików cookie

Większość przeglądarek posiada opcję blokowania plików cookie. Na przykład:

 • w przeglądarce Internet Explorer można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia", „Opcje internetowe", „Prywatność", a następnie za pomocą suwaka wybierając „Zablokuj wszystkie pliki cookie".
 • W przeglądarce Mozilla Firefox można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia", a następnie „Opcje" i wyłączając opcję „Akceptuj pliki cookie z witryn" w sekcji „Prywatność".

Blokowanie wszystkich plików cookie ma jednak negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

2.8 Usuwanie plików cookie

Oczywiście można również usunąć wszystkie pliki cookie, które zostały już zapisane na komputerze.

 • Jeśli użytkownik korzysta z przeglądarki Internet Explorer, musi ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje na ten temat znajdują się na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835).
 • W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox i chęci usunięcia plików cookie najpierw należy sprawdzić, czy są one usuwane w przypadku skorzystania z opcji „Usuń dane prywatne" (można zmienić to ustawienie, klikając „Narzędzia", „Opcje", „Ustawienia" i „Prywatność) i kliknąć „Wyczyść swoją najnowszą historię" w menu „Narzędzia".

NJeśli użytkownik wyraził zgodę na ustawienie plików cookie dotyczących pomiaru i optymalizacji na tej witrynie internetowej i w jej aplikacjach mobilnych, dane są gromadzone i przechowywane przez Google Analytics, usługę analizy internetowej świadczoną przez Google Ireland Limited. Dane te służą do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimami. Częścią tego procesu są pliki cookie. Google Analytics gromadzi następujące dane osobowe: identyfikatory internetowe, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołu internetowego i identyfikatory urządzeń, identyfikatory klientów. Dane generowane przez te pliki cookie (w tym skrócony adres IP użytkownika) są przekazywane na serwer Google i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania dla nas raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do generowania dalszych analiz i ocen związanych z korzystaniem z naszej witryny i z Internetu w celu ulepszenia i efektywnego projektowania naszych witryn i oferty produktów. Google może także łączyć te dane z innymi danymi dotyczącymi użytkownika, takimi jak historia wyszukiwania, osobiste konto Google, dane dotyczące korzystania z innych urządzeń oraz inne dane przechowywane przez Google na temat użytkownika. Dane zapisane przez Google Analytics są przechowywane przez okres do 26 miesięcy. Po tym czasie Google Analytics przechowuje tylko zagregowane statystyki.

Korzystamy z Google Analytics tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę za pośrednictwem naszego banera plików cookie. W niektórych przypadkach wyżej wymienione dane i informacje mogą być przekazywane przez Google do krajów trzecich, w których znajdują się centra danych Google lub z których odbywa się przetwarzanie, a takie kraje trzecie – jak USA – nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych wynikającego z regulacji Komisji Europejskiej. Przekazywanie danych przez Google do wspomnianych państw trzecich może wiązać się z potencjalnym ryzykiem dotyczącym danych użytkownika, zwłaszcza że przy przekazywaniu danych do USA nie można wykluczyć dostępu organów amerykańskich. Niemniej jednak zawarliśmy z Google klauzule umowne UE, które zawierają również szereg norm dotyczących stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Przy wyrażaniu zgody należy uwzględnić powyższe okoliczności.

W naszej witrynie internetowej stosujemy również tzw. technologię re-targetingu, dzięki której zbieramy i zapisujemy w formie zanonimizowanej informacje o zachowaniach użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. W niektórych przypadkach dane dotyczące aktywności na stronie internetowej rejestrowane za pośrednictwem Google Analytics są wykorzystywane do optymalizacji tego procesu. Dane te są przechowywane na komputerze użytkownika za pomocą tzw. tekstowych plików „cookie”. Technologia ta wykorzystuje algorytm do analizy zachowania użytkowników, a następnie może wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów jako banery reklamowe związane z ich zainteresowaniami na innych stronach internetowych (zwanych wydawcami). W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających tę witrynę internetową. Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie do doskonalenia oferty. Dane nie są wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim w żaden inny sposób.

W przypadku tej witryny internetowej użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na gromadzenie danych przez Google Analytics, dostosowując ustawienia w naszym banerze zgody na pliki cookie, który znajduje się w stopce naszej witryny. Użytkownik może również skorzystać z dodatku do przeglądarki, aby zablokować wysyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP) do Google i korzystanie z nich przez Google. Dodatek dostępny jest pod poniższym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wskazówka: Po kliknięciu powyższych łączy, użytkownik zostanie przekierowany na inną stronę, a my nie możemy modyfikować ani zmieniać żadnych wyświetlanych tam informacji.

2.9 Wbudowanie wtyczek do portali społecznościowych

W naszej witrynie internetowej wykorzystywane są wtyczki do portali społecznościowych, takich jak Facebook, Google i inne. Na naszej stronie internetowej znajduje się przycisk „+ 1", „f" lub „Łapka w górę". Są to oferty amerykańskich firm Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA)

Dopiero po kliknięciu przycisku „+ 1", „f" lub „Łapka w górę" przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook lub Google. Zawartość przycisku „+ 1", „f" lub „Łapka w górę" jest następnie przekazywana przez Google lub Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i umieszczana przez przeglądarkę w witrynie internetowej. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Google lub Facebook gromadzą za pomocą przycisku.

Na swoich stronach internetowych Facebook i Google (http://www.facebook.com/policy.php; http://www.google.com/Intel/de/+/policy/+1button.html) prezentują szczegółowe informacje na temat zakresu, rodzaju, celu i dalszego przetwarzania danych użytkownika oraz jego prawa do ochrony prywatności.

Logując się najpierw na stronach serwisów społecznościowych (Facebook i Google +) i usuwając ustawione pliki cookie, można uniemożliwić portalowi Facebook i Google gromadzenie informacji na temat użytkownika podczas jego wizyty w naszej witrynie internetowej.

2.10 Ochrona przed spamem/atakami DDOS

Korzystamy z określonych usług (m.in. reCAPTCHA firmy Google), aby chronić naszą stronę internetową przed podejrzaną aktywnością, w szczególności przed spamem i atakami DDOS. Takie usługi analizują aktywność użytkownika na stronie internetowej, konfigurację jego komputera (z uwzględnieniem zapisanych plików cookie firmy Google lub innych stron trzecich) oraz adres IP w celu określenia, czy jest on użytkownikiem autentycznym czy intruzem. Gdy zostaje wykryty potencjalny problem, usługa prosi użytkownika o wykonanie pewnych działań w celu udowodnienia, że nie jest robotem. Dzieje się tak na przykład podczas przesyłania formularza.

Dane są przesyłane bezpośrednio między komputerem użytkownika a serwerami firmy Google oraz innych stron trzecich w Europie i USA (jak w przypadku firmy Google), dlatego nie mamy wpływu na zakres gromadzonych danych ani na to, do czego są one później wykorzystywane.

Google reCAPTCHA jest usługą świadczoną przez Google Inc, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu uzyskania informacji na temat zakresu, rodzaju i dalszego przetwarzania danych oraz informacji dotyczących ochrony prywatności prosimy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności firmy Google ( https://www.google.com/policies/privacy/ ) oraz warunkami świadczenia usług ( www.google.com/policies/terms/ ).

 

3. OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH KLIENTÓW

na mocy art. 13 rozporządzenia UE nr 2016/679 („RODO")

3.1 ADMINISTRATOR DANYCH

Distrelec Manchester Ltd. z siedzibą: 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Wielka Brytania jest Administratorem danych osobowych użytkownika („ Administrator danych").

Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem e-mail obsluga.klienta@elfadistrelec.com lub za pośrednictwem kuriera ekspresowego pod adresem: 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Wielka Brytania.

3.2 DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZETWARZANIEM

W ramach RODO dane osobowe definiowane są jako: „ Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej („Dane”)”.

Administrator danych może przetwarzać następujące dane, które użytkownik mógł przekazać Administratorowi danych, rejestrując się w jego sklepie internetowym („sklep internetowy Distrelec”):

(i) tytuł, imię, nazwisko, nazwisko, adres e-mail;

(ii) adres;

(iii) stanowisko i informacje dotyczące przedsiębiorstwa, dla którego użytkownik pracuje (w stosownych przypadkach);

(iv) numer kontaktowy (np. numer telefonu, telefonu komórkowego i/lub faksu);

(v) branża;

(vi) wszelkie inne informacje mogą być wymagane lub dobrowolnie podane w kontekście rejestracji w sklepie internetowym Distrelec.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak jeśli:

• użytkownik odmówi podania danych wymienionych w punktach od (i) do (iv) powyżej, Administrator danych nie będzie mógł pozwolić na założenie konta w sklepie internetowym Distrelec;

• użytkownik nie zdecyduje się na przekazanie danych wymienionych w punkcie (v) powyżej, Administrator danych nie będzie mógł się z nim skontaktować telefonicznie (i/lub faksem) w przypadku, gdy użytkownik będzie potrzebował pomocy w kontekście złożonego przez niego wniosku;

• użytkownik nie poda danych wymienionych w punktach (vi), Administrator danych nie będzie w stanie dostarczyć użytkownikowi informacji i aktualizacji istotnych dla interesującej go branży, ofert dedykowanych dla określonej dziedziny lub obszaru i/lub zapewnić użytkownikowi dedykowanych usług, o które użytkownik prosił lub których potrzebuje.

W każdym przypadku, Administrator danych jest zobowiązany do zapewnienia, że zgromadzone i przetworzone informacje są odpowiednie do celów określonych poniżej, i że nie stanowi to naruszenia prywatności użytkownika.

3.3 CELE PRZETWARZANIA DANYCH I ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA

a. Zaspokojenie wniosków użytkownika

Administrator danych będzie przetwarzał dane wymienione w punkcie 3.2 powyżej do realizacji zgłoszeń dokonanych przez użytkownika w celu rejestracji w sklepie internetowym firmy Elfa Distrelec i skorzystania z usług, funkcji i narzędzi tam oferowanych. Na przykład, dane użytkownika są przetwarzane w celu zapewnienia mu (i) dostępu do sklepu internetowego Elfy Distrelec, (ii) możliwości zakupu towarów/usług w nim dostępnych (lub złożenia zamówienia), oraz (iii) pomocy i wsparcia, jakiego może użytkownik potrzebować w kontekście rejestracji w sklepie internetowym Elfy Distrelec lub korzystania z niego. Rejestracja w sklepie internetowym Elfy Distrelec i utworzenie konta użytkownika nie jest obowiązkowe, zamówienie można również złożyć korzystając z konta gościa, zwłaszcza jeśli użytkownik występuje w charakterze konsumenta, w celu uzyskania informacji na temat danych przetwarzanych w związku ze złożonymi zamówieniami prosimy o zapoznanie się z punktami 4.2 i 4.4 a poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną, lub spełnienie wniosków użytkownika przed zawarciem umowy.

Informujemy również, że w przypadku złożenia zamówienia lub podjęcia decyzji o zakupie produktów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego Distrelec, użytkownik wejdzie w stosunek umowny ze sprzedawcą, który jest lokalnym podmiotem prawnym należącym do grupy Distrelec, który będzie przetwarzał dane użytkownika głównie w celu zarządzania zamówieniem i dostarczenia użytkownikowi produktów i/lub usług, które mogły zostać przez niego zakupione. W związku z tym przed złożeniem zamówienia, użytkownik otrzyma dodatkowe zawiadomienie informacyjne zgodnie z art. 14 RODO.

b. Zgodność z obowiązkiem prawnym

Administrator danych będzie przetwarzał dane użytkownika, jeśli będzie to konieczne, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych związanych z rejestracją w sklepie internetowym Distrelec, jak również, ogólnie rzecz biorąc, w celu realizacji wniosków użytkownika.

Podanie danych osobowych w tym celu jest obowiązkowe.

c. Wysyłanie komunikatów związanych z satysfakcją klienta

W przypadku złożenia zamówienia lub przeprowadzenia szczególnych działań w sklepie internetowym Distrelec, Administrator danych może przetwarzać dane w celu przesłania informacji mających na celu zrozumienie zadowolenia klientów z usług świadczonych przez sklep internetowy Distrelec, czy użytkownik poleciłby Distrelec swoim znajomym i współpracownikom oraz, ogólnie rzecz biorąc, czy użytkownikowi podobają się jego doświadczenia z Distrelec. Informacje te pomogą Administratorowi danych poprawić jakość oferowanych usług.

W ten sposób dane użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, z poszanowaniem zasad określonych przez RODO.

W związku z tym informujemy, że użytkownik ma prawo sprzeciwić się wysyłaniu takich komunikatów, w dowolnym czasie i bezpłatnie, poprzez kliknięcie łącza do rezygnacji z subskrypcji dostępnego w stopce każdego komunikatu dotyczącego satysfakcji klienta, który może użytkownik otrzymać; w przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator danych nie będzie w stanie wysłać użytkownikowi w przyszłości dalszych tego rodzaju komunikatów dotyczących satysfakcji klienta.

d. Marketing

Administrator danych może przetwarzać dane wymienione w paragrafie 3.2 powyżej w celu: (i) wysyłania informacji marketingowych i/lub promocyjnych, dotyczących produktów i/lub usług dostępnych w sklepie internetowym Distrelec, należących do Administratora danych albo do innej osoby prawnej (należącej lub nienależących do Grupy, której Administrator danych jest), którą użytkownik mógł się zainteresować, podobnych (lub nie) do tych, które użytkownik już zakupił, zamówił lub względem których wyraził swoje zainteresowanie; (ii) zaproszenia użytkownika do udziału w inicjatywach dostępnych w sklepie internetowym Distrelec, kampaniach promocyjnych, programach lojalnościowych i/lub w wydarzeniach/inicjatywach organizowanych przez Administratora danych, jego partnerów i/lub przez inne podmioty prawne należące do Grupy, do której należy Administrator danych; (iii) zaproszenia użytkownika do wypróbowania nowych funkcji i/lub nowych narzędzi dostępnych w sklepie internetowym Distrelec; (iv) wysyłania użytkownikowi przypomnień, w przypadku niezakończenia niektórych działań rozpoczętych w sklepie internetowym Distrelec; (v) poproszenia użytkownika o opinie i zaproszenia go do wzięcia udziału w ankietach (nawet jeśli nie są one ściśle związane z dokonanym zakupem lub zamówieniem, które użytkownik mógł złożyć).

Informujemy również, że w celu umożliwienia Administratorowi danych oferowania użytkownikowi usług i produktów, którymi może on być zainteresowany i/lub umożliwienia użytkownikowi wzięcia udziału w interesujących go inicjatywach, Administrator danych może potrzebować uwzględnić preferencje użytkownika, wskazane podczas rejestracji w sklepie internetowym Distrelec, korzystając z dostępnych w nim funkcji lub kupując niektóre produkty zamiast innych. Nie będzie to jednak miało wpływu na prawa i wolności użytkownika jako podmiotu danych, ponieważ w każdym przypadku użytkownik będzie mieć możliwość dostępu do wszystkich produktów/usług dostępnych w sklepie internetowym Distrelec, swobodnego wyboru produktów/usług, które chce zakupić/zamówić, a także nie zostaną wdrożone żadne ograniczenia na podstawie preferencji podmiotów danych.

Może zostać to (tj. wysyłanie komunikatów marketingowych wymienionych w tym paragrafie) przeprowadzone przez Administratora danych tylko wtedy, gdy udzielono uprzedniej zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania.

W związku z tym informujemy również, że użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w wyżej wymienionym celu, w dowolnym czasie i bezpłatnie, albo poprzez kliknięcie specjalnego łącza dostępnego w stopce każdej otrzymanej wiadomości marketingowej, albo poprzez skontaktowanie się z Administratorem danych wymienionym w sekcji kontaktu i w sposób określony poniżej. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do wycofania udzielonej zgody, Administrator danych nie będzie w stanie przesłać użytkownikowi w przyszłości dalszych informacji marketingowych/komercyjnych tego rodzaju.

e. Analiza statystyczna (tj.. tworzenie z raportów biznesowych na poziomie grupy )

Administrator danych może przeprowadzić analizę statystyczną zakupów, zamówień i innych działań sprzedażowych prowadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego Distrelec lub w innym miejscu.

W ten sposób informacje są zazwyczaj przechowywane anonimowo i przetwarzane jako dane zagregowane. W związku z tym, wspomniane działania nie powinny wiązać się z przetwarzaniem danych użytkownika, określanych mianem umożliwiających jego zidentyfikowanie jako osoby fizycznej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych należy zastosować środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych (takie jak na przykład pseudonimizacja); odpowiednie przetwarzanie danych może zostać przeprowadzone przez Administratora danych na podstawie jego uzasadnionego interesu.

3.4 UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM W UE

Administrator danych może ujawnić dane użytkownika stronom trzecim, które zapewniają Administratorowi danych usługi niezbędne i/lub funkcjonalne w celu spełnienia wniosku (wniosków) użytkownika i/lub związane z zarządzaniem działaniami istotnymi dla celów określonych powyżej.

W szczególności, dane użytkownika mogą zostać ujawnione organizacjom, które wspierają Administratora danych w prowadzeniu i zarządzaniu sklepem internetowym Distrelec, tworzeniu, rozwijaniu i wdrażaniu jego funkcji i narzędzi lub które świadczą na rzecz Administratora danych usługi pomocnicze w stosunku do tych działań, w tym dostawcom usług IT, agencjom marketingowym i/lub reklamowym i/lub konsultantom zewnętrznym.

Wspomniane osoby trzecie będą przetwarzać dane użytkownika jako podmioty przetwarzające dane.

Administrator danych przechowuje aktualną listę podmiotów przetwarzających dane; użytkownik może poprosić o dostęp do tej listy kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail podanym poniżej.

Administrator danych może również ujawnić dane użytkownika stronom trzecim, w przypadku których takie ujawnienie jest przewidziane jako zobowiązanie prawne, organom publicznym i/lub innym podmiotom prawnym należącym do Grupy ustanowionej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w szczególności spółce należącej do grupy, która zawrze z użytkownikiem stosunek umowny (sprzedaży/dostawy) i/lub tym, które będą zajmować się dostarczaniem usług i/lub produktów, które użytkownik zamówił/zakupił.

Administrator danych nie zamierza podawać danych użytkownika do wiadomości publicznej.

3.5 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Ponadto, w celach określonych powyżej, dane użytkownika mogą zostać przekazane innym podmiotom prawnym wchodzącym w skład Grupy spółek, do której należy Administrator danych (np. spółce należącej do grupy, która zawrze z użytkownikiem stosunek umowny w przypadku złożenia przez użytkownika zamówienia, spółkom należącym do grupy, które świadczą usługi pomocy IT i/lub tym, które oferują usługi niezbędne lub istotne dla dostawy produktów/usług, które użytkownik mógł nabyć) lub spółkom zewnętrznym z siedzibą w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które oferują usługi istotne dla przetwarzania danych prowadzonego przez Administratora danych.

WWspomniane przekazywanie, w zależności od przypadku, winno mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wymogi przewidziane w Rozporządzeniu. W szczególności, na zasadzie przypadków jednostkowych, przekazanie może nastąpić na podstawie decyzji o odpowiednim poziomie ochrony wydanej przez Komisję Europejską, poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych i/lub wszelkich innych właściwych zabezpieczeń przewidzianych we wdrażanym Rozporządzeniu. W przypadku korzystania przez nas z Google Analytics i transferów, które mogą wystąpić w tym zakresie ze strony Google do krajów trzecich, szczegółowe informacje na temat takiego transferu i stosowanych zabezpieczeń znajdują się w punkcie 2.8 powyżej.

Użytkownik może poprosić o informacje na temat krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do których jego dane zostały przekazane, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail podanym powyżej.

3.6 MAJĄCY ZASTOSOWANIE OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Co do zasady, Administrator danych jest zobowiązany do zapewnienia, że dane użytkownika będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w paragrafie 3.3 powyżej.

W szczególności, poniżej można znaleźć informacje na temat okresu przechowywania danych zapewnionego przez Administratora danych w odniesieniu do każdego celu przetwarzania:

a) w celu spełnienia wniosku (wniosków) użytkownika), dane użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo użytkownik będzie zarejestrowany w sklepie internetowym Distrelec, a następnie dane będą przechowywane albo przez okres 24 miesięcy po usunięciu konta, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, albo wyłącznie w celu obrony praw Administratora danych;

b) w celu wypełnienia zobowiązań prawnych dane użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych przez czas niezbędny do wypełnienia tych zobowiązań prawnych;

c) w celu przesyłania użytkownikowi komunikatów dotyczących satysfakcji klienta, dane użytkownika będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do uzyskania informacji zwrotnej po złożeniu przez użytkownika zamówienia lub wykonaniu określonych czynności w sklepie internetowym Distrelec (zazwyczaj taka informacja jest wysyłana nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia odpowiedniego zamówienia lub wykonania określonej czynności w sklepie internetowym Distrelec). Po wysłaniu informacji dotyczących satysfakcji konsumenta w odniesieniu do złożonego przez użytkownika zamówienia lub konkretnej czynności, której mógł użytkownik dokonać, użytkownik nie będzie już otrzymywać dalszych informacji tego rodzaju na temat tego zamówienia/czynności; jednakże nowa informacja dotycząca satysfakcji klienta może zostać wysłana w przypadku, gdy użytkownik złoży kolejne zamówienie/przeprowadzi dalsze istotne czynności w sklepie internetowym Distrelec. Użytkownik może raz na zawsze zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju komunikacji, w dowolnym czasie i bezpłatnie, korzystając z prawa do sprzeciwu poprzez dedykowane łącze, które znaleźć można w stopce każdej otrzymanej wiadomości dotyczącej satysfakcji konsumenta; w takim przypadku Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych użytkownika w tym celu w przyszłości;

d) w celach marketingowych wymienionych w paragrafie 3.3, litera (d) powyżej, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika, dane użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie on zarejestrowany w sklepie internetowym Distrelec (do momentu podjęcia decyzji o rezygnacji z subskrypcji poprzez usunięcie utworzonego przez użytkownika konta), a następnie przez okres 24 miesięcy. W tym kontekście, w celu wysłania informacji promocyjnych i/lub zaproszeń, które mogą być interesujące dla użytkownika, Administrator danych może wziąć pod uwagę preferencje przedstawione przez użytkownika jedynie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa użytkownika do odwołania wcześniej udzielonej zgody, w dowolnym czasie i bezpłatnie, istotnej dla otrzymywania komunikatów marketingowych i wiadomości promocyjnych/ zaproszeń, które mogą być dla użytkownika interesujące;

e) do celów analizy statystycznej, jeżeli informacje przetwarzane w tym kontekście wchodzą w zakres definicji danych, dane użytkownika będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia tego celu. Co do zasady, Administrator danych jest zobowiązany do uczynienia danych anonimowymi (lub przynajmniej do pseudonimizacji lub zastosowania podobnych odpowiednich środków bezpieczeństwa) oraz do przetwarzania, tam gdzie to możliwe, wyłącznie informacji zagregowanych. W każdym razie, raporty będą zawierały jedynie informacje anonimowe. W przypadku raportów zawierających wyłącznie informacje anonimowe nie przewiduje się terminu przechowywania danych.

3.7 DANE UŻYTKOWNIKA JAKO PODMIOTU DANYCH

W każdej chwili, gdy Administrator danych jest w posiadaniu lub przetwarza dane użytkownika, użytkownik, jako podmiot danych, ma następujące prawa:

Prawo dostępu — użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane, a w takim przypadku również prawo dostępu do danych i otrzymywania wszelkich informacji dotyczących tego przetwarzania;

Prawo do sprostowania — użytkownik ma prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania swoich danych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia danych — pod warunkiem, że spełnione są warunki określone w RODO, użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z naszych rejestrów;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych — w przypadku spełnienia określonych warunków, użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo do przenoszenia uprawnień — użytkownik ma prawo do tego, aby jego dane, które przechowujemy, zostały przesłane do innego administratora danych;

Prawo do wniesienia sprzeciwu — użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego sytuacją, w dowolnym momencie względem przetwarzania danych użytkownika, które opiera się na uzasadnionym interesie Administratora danych, w tym profilowaniu, chyba że Administrator danych wykaże istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności podmiotu danych, lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

Prawo do wycofania zgody — użytkownik ma prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej cofnięciem;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego — jeżeli Administrator danych odmówi zastosowania się do prośby użytkownika o skorzystanie z praw przewidzianych przez RODO, winien on przedstawić użytkownikowi powód takiej odmowy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użytkownik ma prawo do złożenia skargi, jak określono w poniższym paragrafie.

W przypadku zamiaru skorzystania z praw przewidzianych w RODO, należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail obsluga.klienta@elfadistrelec.com lub za pośrednictwem kuriera ekspresowego pod adresem 7th Floor, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Wielka Brytania.

3.8 SKARGI

W przypadku chęci złożenia wniosku dotyczącego sposobu, w jaki dane są przetwarzane przez Administratora danych lub w jaki sposób skarga została rozpatrzona, użytkownik ma prawo złożyć skargę bezpośrednio do właściwego organu nadzorczego.

* * *

 

4. OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DLA KLIENTÓW

zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2016/679 („Rozporządzenie” lub „RODO”)

4.1 ADMINISTRATOR DANYCH

Elfa Distrelec Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Domaniewska 48, PL-02-672 Warszawa, w osobie swojego tymczasowego przedstawiciela prawnego, jest Administratorem danych osobowych („Administrator danych”).

Kontakt z Administratorem danych można nawiązać pod adresem e-mail obsluga.klienta@elfadistrelec.com lub za pośrednictwem kuriera ekspresowego pod adresem ul. Domaniewska 48, PL-02-672 Warszawa.

4.2 DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZETWARZANIEM

W ramach RODO dane osobowe definiowane są jako: „ Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej („Dane”)”.

Administrator danych przetwarza następujące dane, które gromadzi w celu dostarczenia użytkownikowi zamówionych/zakupionych w sklepie internetowym Distrelec towarów lub usług, a także w kontekście działań związanych z obsługą klienta:

(i) tytuł, imię, nazwisko;

(ii) adres e-mail;

(iii) adres;

(iv) dane karty kredytowej lub informacje na temat metod płatności przy kasie;

(v) numer kontaktowy (np. numer telefonu, telefonu komórkowego i/lub faksu);

(vi) stanowisko i informacje dotyczące przedsiębiorstwa, dla którego użytkownik pracuje (w stosownych przypadkach);

(vii) branża;

(VIII) wszelkie inne Dane mogą być wymagane lub użytkownik może dobrowolnie przekazać Administratorowi danych informacje dotyczące (a) zamówienia lub zakupu, którego mógł dokonać, (b) działań uzupełniających te, które są niezbędne do dostarczenia użytkownikowi produktu lub usługi, którą zakupił lub zamówił oraz (c) działania, jakie Administrator danych może podjąć w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i/lub zapobiegania oszustwom.

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak jeśli użytkownik:

• odmówi dostarczenia danych wymienionych w punktach od (i) do (iv) powyżej, Administrator danych nie będzie w stanie zrealizować złożonego przez użytkownika zamówienia i/lub dostarczyć do użytkownika produktów lub usług, które go interesują lub które zakupił/zamówił;

• nie zdecyduje się na nieprzekazywanie danych wymienionych w punkcie (v) powyżej, Administrator danych nie będzie mógł skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie (i/lub faksem) w przypadku, gdy użytkownik może potrzebować pomocy w kontekście zamówienia lub zakupu, zapewnić użytkownikowi działań związanych z obsługą klienta lub, ogólnie rzecz biorąc, zapewnić mu usług i/lub powiadomień, które mogą być dla użytkownika interesujące;

• w zależności od brakujących informacji, w przypadku braku Danych podanych w punkcie (viii), Administrator danych może nie mieć możliwości zawarcia umowy z użytkownikiem lub dostarczenia zamówionych towarów bądź usług.

W każdym przypadku, Administrator danych jest zobowiązany do zapewnienia, że zgromadzone i przetwarzane informacje są odpowiednie do celów określonych w niniejszym dokumencie i że nie wiąże się to z naruszeniem prywatności użytkownika.

4.3 ŻRÓDŁO DANYCH

Większość danych użytkownika została zebrana przez firmę Distrelec Manchester Ltd. z siedzibą na 7. piętrze, 2 St Peter's Square, Manchester, M2 3AA, Wielka Brytania, podczas składania zamówienia/rejestracji konta w sklepie internetowym Distrelec.

Wspomniane dane są ujawniane Administratorowi danych w momencie złożenia zamówienia dotyczącego produktów/usług sprzedawanych przez Administratora danych za pośrednictwem sklepu internetowego Distrelec lub, bardziej ogólnie, w przypadku zakupów, w przypadku których Administrator danych zarządza stosunkiem umownym i odpowiednią dostawą.

Inne dane (takie jak np. dane karty kredytowej, której użyto do dokonania płatności) niezbędne do złożenia zamówienia mogą być zbierane bezpośrednio od użytkownika na stronie kasy.

4.4 CELE PRZETWARZANIA DANYCH I ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA

a Śledzenie zamówień, standardowe kontrole przed zawarciem umowy i zarządzanie relacjami kontraktowymi, konto gościa

Administrator danych przetworzy Dane użytkownika wymienione powyżej w punkcie 4.2, aby śledzić zamówienia, przeprowadzać standardowe kontrole przed zawarciem umowy, odpowiadać na żądania, które zostały złożone i zarządzać odpowiednimi relacjami kontraktowymi z użytkownikiem. Dane użytkownika mogą być przetwarzane zwłaszcza w kontekście czynności niezbędnych lub związanych z zaangażowaniem i administracją dot. klienta, wykonywaniem kontroli przed zawarciem umowy z użytkownikiem, której celem jest ocena zdolności kredytowej/wiarygodności oraz zapobieganie oszustwom, zarządzaniem zamówieniami, dostawą produktów/usług, które mogły zostać zamówione, wystawianiem faktur, odbiorem płatności, obsługą posprzedażną, pomocą techniczną lub ogólnymi czynnościami w zakresie obsługi klienta itp. Jeżeli użytkownik nie zarejestrował się w naszym sklepie internetowym i złożył zamówienie w naszym sklepie internetowym Elfy Distrelec korzystając z konta gościa, to zgodnie z pkt 4.2 przetwarzamy Dane, które są niezbędne do zrealizowania i obsługi zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest realizacja umowy, której użytkownik jest stroną lub spełnienie wniosku (wniosków) użytkownika) przed zawarciem umowy.

b Przestrzeganie zobowiązania prawnego

Administrator danych będzie przetwarzał dane użytkownika, jeśli będzie to konieczne, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (w tym wynikających z przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy)związanych z zarządzaniem stosunkiem umownym z użytkownikiem, jak również, ogólnie rzecz biorąc, w celu spełnienia wniosków użytkownika.

Podanie danych osobowych w tym celu jest obowiązkowe.

c Wysyłanie komunikatów dotyczących satysfakcji klienta

W przypadku zakupu produktów i/lub usług w sklepie internetowym Distrelec, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator danych może przetwarzać dane użytkownika w celu wysłania mu wiadomości mających na celu zrozumienie jego satysfakcji związanej z konkretnym zamówieniem/zakupem, konkretnymi produktami/usługami, które mógł on zamówić lub zakupić oraz, ogólnie rzecz biorąc, jego doświadczeniami związymi z zakupem. Informacje te pomogą Administratorowi danych poprawić jakość oferowanych usług.

W ten sposób dane użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, z poszanowaniem zasad określonych przez RODO.

W związku z tym informujemy, że użytkownik ma prawo sprzeciwić się wysyłaniu takich komunikatów, w dowolnym czasie i bezpłatnie, poprzez kliknięcie łącza do rezygnacji z subskrypcji dostępnego w stopce każdego komunikatu dotyczącego satysfakcji klienta, który użytkownik może otrzymać; w przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator danych nie będzie w stanie wysłać użytkownikowi dalszych komunikatów dotyczących satysfakcji klienta, istotnych dla konkretnego zakupu/zamówienia w przyszłości.

d. Analiza statystyczna (tj. tworzenie raportu biznesowego na poziomie firmy)

Administrator danych może przeprowadzić analizę statystyczną zakupów, zamówień i innych działań sprzedażowych prowadzonych przez Administratora danych.

W ten sposób informacje są zazwyczaj przechowywane anonimowo i przetwarzane jako dane zagregowane. W związku z tym, wspomniane działania nie powinny wiązać się z przetwarzaniem danych użytkownika, określanych mianem umożliwiających jego zidentyfikowanie jako osoby fizycznej.

W przypadku przetwarzania danych osobowych należy zastosować środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych (takie jak na przykład pseudonimizacja); odpowiednie przetwarzanie danych może zostać przeprowadzone przez Administratora danych na podstawie jego uzasadnionego interesu.

4.5 UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM W UE

Administrator danych może ujawnić dane użytkownika stronom trzecim, które zapewniają Administratorowi danych usługi niezbędne i/lub funkcjonalne w celu spełnienia wniosku (wniosków) użytkownika i/lub związane z zarządzaniem działaniami istotnymi dla celów określonych powyżej.

W szczególności dane użytkownika mogą zostać ujawnione zarówno organizacjom należącym do Grupy firm, których członkiem jest Administrator Danych, jak i do niej nienależącym, które wspierają Administratora danych w zarządzaniu relacjami umownymi z użytkownikiem, przeprowadzaniu przed podpisaniem umowy sprawdzeń z zakresu wiarygodności kredytowej i zapobiegania nadużyciom, dostarczaniu zakupionych produktów/usług, wystawianiu odpowiednich faktur lub które świadczą na rzecz Administratora danych usługi pomocnicze w stosunku do wspomnianych działań, w tym dostawcom usług IT i/lub konsultantom zewnętrznym w ogóle. Ponadto, w celu wysłania informacji dotyczących satysfakcji klienta w odniesieniu do konkretnego dokonanego zakupu lub konkretnego zamówienia, dane użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom prawnymw ramach Grupy, które będą je przetwarzać w imieniu Administratora Danych.

Wspomniane osoby trzecie będą przetwarzać dane użytkownika jako podmioty przetwarzające dane.

Administrator danych utrzymuje aktualność listy podmiotów przetwarzających dane; użytkownik może poprosić o dostęp do tej listy kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail podanym powyżej.

Administrator danych może również ujawnić dane użytkownika stronom trzecim, względem których ujawnienie przewidziane jest w ramach zobowiązania prawnego, organom publicznym, innym podmiotom prawnym będącym członkami Grupy, mającym swoją siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (a w szczególności tym spółkom grupy, które będą zajmować się świadczeniem usług i/lub dostarczaniem produktów, które użytkownik zamówił/zakupił), dostawcom informacji handlowych, analiz i działań biznesowych, instytucjom bankowym, z których korzysta Administrator danych w celu dokonywania płatności i/lub innym instytucjom finansowym.

Administrator danych nie zamierza podawać danych użytkownika do wiadomości publicznej.

4.6 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Ponadto, w celach określonych powyżej, dane użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom prawnym wchodzącym w skład Grupy spółek, do których należy Administrator danych (np. spółkom należącym do grupy, które świadczą usługi pomocy informatycznej i/lub tym, które oferują usługi niezbędne lub istotne dla dostawy produktów/usług zakupionych przez użytkownika), lub spółkom zewnętrznym z siedzibą w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które oferują usługi istotne dla przetwarzania danych prowadzonego przez Administratora danych.

Wspomniane przekazywanie, w zależności od przypadku, winno mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wymogi przewidziane w Rozporządzeniu. W szczególności, na zasadzie przypadków jednostkowych, przekazanie może nastąpić na podstawie decyzji o odpowiednim poziomie ochrony wydanej przez Komisję Europejską, poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych i/lub wszelkich innych właściwych zabezpieczeń przewidzianych we wdrażanym Rozporządzeniu. W przypadku korzystania przez nas z Google Analytics i transferów, które mogą wystąpić w tym zakresie ze strony Google do krajów trzecich, szczegółowe informacje na temat takiego transferu i stosowanych zabezpieczeń znajdują się w punkcie 2.8 powyżej.

Użytkownik może poprosić o informacje na temat krajów, do których jego dane zostały przekazane, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail podanym powyżej.

4.7 MAJĄCY ZASTOSOWANIE OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Co do zasady, Administrator danych jest zobowiązany do zapewnienia, że dane użytkownika będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w paragrafie 4.4 powyżej.

W szczególności, poniżej można znaleźć informacje na temat okresów przechowywania danych przewidzianych przez Administratora danych w odniesieniu do każdego celu przetwarzania:

a) w celu spełnienia wniosku (wniosków) użytkownika), jego dane będą przetwarzane tak długo, jak długo istnieć będzie stosunek umowny pomiędzy użytkownikiem a Administratorem danych tj. dopóki cena za zakupione i dostarczone produkty/usługi nie zostanie pomyślnie zapłacona na rzecz Administratora danych i nie istnieje żadna oczekująca na realizację płatność. Następnie, dane użytkownika będą przechowywane albo przez okres 11 lat w celu zachowania zgodności ze zobowiązaniami prawnymi, albo wyłącznie w celu obrony praw Administratora danych;

b) w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, dane użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych przez czas niezbędny do wypełnienia tych zobowiązań prawnych;

c) w celu wysłania informacji dotyczących satysfakcji klienta, dane użytkownika będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do poproszenia go o informację zwrotną po złożeniu przez niego konkretnego zamówienia, dokonaniu przez niego zakupu lub zamówieniu/zakupie przez niego poszczególnych produktów/usług (zazwyczaj taka informacja jest wysyłana nie później niż w ciągu miesiąca od ostatniego zamówienia lub zakupu). Po wysłaniu informacji dotyczących satysfakcji konsumenta w odniesieniu do konkretnego dokonanego przez użytkownika zamówienia, dokonanego przez niego zakupu lub zamówionych/zakupionych przez niego produktów/usług, użytkownik nie będzie już otrzymywał dalszych informacji tego rodzaju dotyczących tego zamówienia/zakupu lub odpowiednich zamówionych/zakupionych przez niego produktów/usług; jednakże, w przypadku złożenia innego zamówienia lub zakupu innych produktów/usług, może zostać wysłana nowa informacja dotycząca satysfakcji klienta. Użytkownik może raz na zawsze zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju komunikacji w odniesieniu do konkretnych zamówień, zakupów i/lub poszczególnych zamawianych/kupowanych przez niego produktów/usług, w dowolnym czasie i bezpłatnie, korzystając z prawa do sprzeciwu poprzez dedykowane łącze, które znajduje się w stopce każdej otrzymanej komunikacji dotyczącej satysfakcji konsumenta; w takim przypadku Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych użytkownika w tym celu w przyszłości;

d) do celów analizy statystycznej, jeżeli informacje przetwarzane w tym kontekście wchodzą w zakres definicji danych, dane użytkownika będą przetwarzane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia tego celu. Co do zasady, Administrator danych jest zobowiązany do uczynienia danych anonimowymi (lub przynajmniej do pseudonimizacji lub zastosowania podobnych odpowiednich środków bezpieczeństwa) oraz do przetwarzania, tam gdzie to możliwe, wyłącznie informacji zagregowanych. W każdym razie, raporty będą zawierały jedynie informacje anonimowe. W przypadku raportów zawierających wyłącznie informacje anonimowe nie przewiduje się terminu przechowywania danych.

4.8 DANE UŻYTKOWNIKA JAKO PODMIOTU DANYCH

W każdej chwili, gdy Administrator danych jest w posiadaniu lub przetwarza dane użytkownika, użytkownik, jako podmiot danych, ma następujące prawa:

Prawo dostępu — użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane, a w takim przypadku również prawo dostępu do danych i otrzymywania wszelkich informacji dotyczących tego przetwarzania;

Prawo do sprostowania — użytkownik ma prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania swoich danych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia danych — pod warunkiem, że spełnione są warunki określone w RODO, użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z naszych rejestrów;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych — w przypadku spełnienia określonych warunków, użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo do przenoszenia uprawnień — użytkownik ma prawo do tego, aby jego dane, które przechowujemy, zostały przesłane do innego administratora danych;

Prawo do wniesienia sprzeciwu — użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego sytuacją, w dowolnym momencie względem przetwarzania danych użytkownika, które opiera się na uzasadnionym interesie Administratora danych, w tym profilowaniu, chyba że Administrator danych wykaże istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności podmiotu danych, lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

Prawo do wycofania zgody — użytkownik ma prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego — jeżeli Administrator danych odmówi zastosowania się do wniosku użytkownika o skorzystanie z praw przewidzianych przez RODO, winien on przedstawić powód takiej odmowy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użytkownik ma prawo do złożenia skargi, jak określono w poniższym paragrafie.

W przypadku zamiaru skorzystania z praw przewidzianych w RODO, należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail obsluga.klienta@elfadistrelec.com, numerem telefonu +48 22 570 56 00 lub za pośrednictwem kuriera ekspresowego pod adresem ul. Domaniewska 48, PL-02-672 Warszawa.

4.9 SKARGI

W przypadku chęci złożenia wniosku dotyczącego sposobu, w jaki dane są przetwarzane przez Administratora danych lub w jaki sposób skarga została rozpatrzona, użytkownik ma prawo złożyć skargę bezpośrednio do właściwego organu nadzorczego.