Klienci Biznesowi
Klienci Prywatni
PLNbez VAT
Wszystkie
Koszyk
Wszystkie

Jakość & środowisko

Odpowiedzialne korzystanie z surowców

Grupa Distrelec konsekwentnie stosuje się do wytycznych ustawowych i ogólnie uznanych norm postępowania. Ponadto uważamy się za pioniera, który wprowadza natychmiast w życie zgodne z aktualnym stanem wiedzy rozwiązania, i tak z dużym wyprzedzeniem wprowadziliśmy do swoich procesów handlowych treść wielu przepisów i regulacji. Jesteśmy świadomi tego, że nasza przestrzeń życiowa potrzebuje stałej ochrony i dlatego zgodnie z tą filozofią uczestniczymy w wielu projektach ekologicznych.

Chronimy środowisko także obsługując naszych klientów

Wiele środków związanych z ochroną środowiska zastosowanych przez Grupę Distrelec ułatwia codzienne procesy naszych klientów: dbamy o to, aby nie wykorzystywano szkodliwych dla środowiska albo zdrowia substancji do produkcji towarów lub opakowań, albo by ograniczono ich zawartość do niższych niż dopuszczalne ustawowo ilości. Stosujemy się do przepisów dotyczących opakowania i zwrotów, i wielu innych. Zwalnia to Państwa, jako naszego klienta, od obowiązku przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych procedur zatwierdzających.

Zawsze aktualne informacje na temat zarządzania środowiskiem

Jeśli jednak pojawią się pytania co do substancji używanych w naszych procesach np. podczas wysyłki lub podczas samej konstrukcji urządzeń - oferujemy Państwu wiele możliwości zdobycia informacji: Katalog online zawiera kolorowe symbole informujące o użyciu (lub nieużywaniu) wszelkich niebezpiecznych substancji. Aktualne informacje są w każdej chwili do pobrania w centrum informacji online. Nasi pracownicy odpowiadający za kontakty z klientami chętnie udzielą Państwu informacji osobiście lub za pośrednictwem telefonu. Nasze biuro prasowe udziela wszelkich potrzebnych informacji dziennikarzom.

ISO Certyfikaty: Po prostu wyższa jakość

Działalność Elfa Distrelec jest certyfikowana zgodnie z normą zarządzania jakością ISO 9001: 2015. Naszym celem jest współpraca z producentami, którzy spełniają ten standard. Nakładamy również wymagania jakościowe na wszystkich naszych producentów.

Certyfikat jakości w formie pliku pdf (DE, CH, AU, IT, NL)

Certyfikat jakości w formie pliku pdf (SE, DK, EE, NO, FI, LV, PO, LT)

ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Certyfikat jakości w formie pliku pdf (SE, DK, PO, LT, NO, EE, FI, LV)

Minerały konfliktowe w łańcuchu dostaw

Popieramy ustawę Dodda-Franka, mającą na celu zwalczanie nielegalnego wydobycia surowców w rejonach kryzysowych. Nasi dostawcy są zobowiązani do zagwarantowania legalnego pochodzenia surowców.

Pobierz formularz zobowiązania

CMRT (dostępny tylko w języku angielskim)

Inne oświadczenia (dostępny tylko w języku angielskim)